PCRR Hilberdink

LET OP! (update 18 januari 2021)

De groepsgewijze sportlessen en het (recreatieve) zwemmen zijn tot nader order niet mogelijk. De lopende abonnementen zullen worden opgeschort. Wij beseffen dat dit een harde boodschap is, vooral omdat het sporten en zwemmen belangrijk is voor uw gezondheid. Voor oefenen in de zaal (en zwembad) op fysiotherapeutische basis, kunt u zich aanmelden bij www.pcrr.nl.

Privacyreglement

Privacyreglement

Met de informatie die u, als patiënt, deelt met uw behandelend fysiotherapeut, wordt zorgvuldig en respectvol omgegaan. Leidraad hierbij is het privacyreglement van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Het reglement ligt ter inzage in de praktijk. Vraag hiernaar bij de balie. U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat, dan is het goed om dat bij uw fysiotherapeut of bij de kwaliteitsmedewerker kenbaar te maken. Het PCRR is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van het PCRR of van het KNGF.